23 Haziran 2011 Perşembe

Sadece Tekil Kullanılan İsimler

  Железо           jilyaza         demir            
  медь                med            bakır
 алюминии       alyuminii     alüminyum
 кислород         kislarod     oksijen
 водород           vadarod     hidrojen        
 молоко            malako       süt  
 мяса                miyasa        et                   
 рыба                riba            balık 
 соль                 sol               tuz                    
 сахар               sahır          şeker
  масло             maslı          yağ             
  сыр                 sır              peynir
  обувь             abuf            ayakkabı          
  одежда          adijda         giysi
  посуда           pasuda        kapkacak     
  уборка           uborka        temizlik      
  борьба            borba          güreş
  плавание-     pılavaniye    yüzmek
  лук                 luk              soğan             
  чеснок-         çesnok       sarımsak        
 лук-порей      luk-porei     pırasa
 капуста         kapusta        lahana      
петрушка       pitruşka       maydanoz
мебель           mebel         mobilya
 морковь        markov      havuç

Rusça’da Tekili Olmayan Kelimeler ve İstisnalar

Son eki  ы veya и olan ve yalnız çoğul durumda kullanılan isimler :

очки  - açki- gözlük           часы  -çası – saat
духи  - duhi – parfüm          щипцы – sçiptsı – maşa
весы  - vesı – terazi            трусы   - trusı – külot
штаны  - ştani - eşofman        счёты – sçotı – abaküs
консеры  - kansertı – konserve   финансы  -finansı – finansal,parasal
поиски – poiski – arama        куранты – kuranti – çok büyük saat
 сани – sani – kızak            щи   - şi – lahana çorbası
люди – lyudi-insanlar          дрожжи   - drojji- maya
будни  -budni – günlük         пожницы  - nojnitsı - makas
  ясли – yasli- küçük çocuk yuvası    каникулы  -kanikulı – öğrencilerin tatili
 похороны   - paharoni – defnetme  деньги   -dengi – para
сутки – sutki – 24 saat            сумерки    - sumerki – alacakaranlık
носилкии   - nasilki – sedye         брюкии  - bryuki – pantolon
 хлопаты –  hlopatı – uğraş        мемуары – memuarı – gezi/anı defteri
  выборы – vıborı – seçim

          ья  ile biten çoğullar :

     братà братья   - erkek kardeş      стул à стулья  - sandalye
     колос àколосьяч   - başak
     крылоà  крылья  -kanat
     лист  à  листья    - ağaç yaprağı
     прутà  прутья   - yapraksız ağaç dalı
     перо à  перья  - kuş tüyü
     звеноà  звенья  - zincirleri birbirine bağlayan halka
     другà  друзья  - samimi arkadaş
     полено  à поленья  - odun
     дерево à  деревья – ağaç
     сын àсыновья - oğul

İSTİSNA :  лист  iki tane çoğul çekimi vardır :
                    1.  листы à defter yaprakları 
                    2.   Листья à ağaç yaprakları 

Kelime nasıl çoğul çekilir ?

  Türkçe’de 5, Rusça’da ise 6 tane hal vardır.
1.       Yalın hal : именительный  падеж (imenitelni padej)
2.       –in hali : родительный  падеж (raditelni padej)
3.       –de hali(datif) : дательный  падеж (datelni padej)
4.       –i hali (akuzatif) : винительный  падеж (vinitelni padej)
5.       İle hali (enstürimantal) : творительный  падеж (tvaritelni padej)
6.       Hakkında : предложный  падеж (predlojni padej)


KELİME NASIL ÇOĞUL YAPILIR ?
1.       Yalın hal : именительный  падеж
İsimlerin nominatıv (yalın) durumunda çoğul çekimi ve aldıkları son ekler.
Erkek isimler :
к,ч ,х ,ш, щ ,ж, ц
harflerinden sonra  à  и  harfi eklenir.   
ь à и 
Diğer sessiz harflerden sonra ise  ы  getirilir.
учебник à учебники 
студентà студенты 
музейà музеи (burada 2 sesli harf yanyana olduğu için arada y varmış gibi okunur –muzeyi- )
словарьà словари (ь düşer yerine и gelir)
ÖNEMLİ : ш, ж yanındaki harf okunurken ‘ı’ gibi duyulur :
   Жизнь – jıyzın

İSTİSNA: Sonuna çoğul formunda а alan 5 tane erkek kelime vardır :
Дом à  дома (ev)
                        лес  àлеса  (orman)
                        город  à города (şehir)
                        вечер à вечера  (akşam)
                        поезд à поезда (tren)


Dişi kelimeler çoğul durumunda :
  а à ы 
  я à  и
  ь à и 

ваза àвазы
книгаà книги 
неделя à недели


Nötr kelimeler çoğul durumunda :
  о à а 
  е à  я
  иеà ия

 зданиеàздания 
 мнение àмнения
 письмоà письма
 море àморя

 İSTİSNA: палто(palto-palto) ,радио(radiyo- radyo), метро(mitro-metro) çoğul çekiminde  yabancı kelimeler oldukları için değişmezler.

Not :  ь  ile biten kelimeler dişi veya erkek olabilirler.  Bu kelimeler istisnadır, ezberlemek gerekir. İleride bu istisna kelimelerin hepsini göreceksiniz.

 İSTİSNA: O harfi ile biten bazı nötr kelimeler çoğulda  а  yerine и ile biter.
 уха à  уши (kulak)
 плечоà  плечи  (omuz)
коленоà колени  (diz)
веко à веки (göz kapağı)
яблоко à  яблоки (elma)

   Исключения (isklyuçeniya - İstisnalar)

Yukarıda anlattığım çekimlere uymayan 9 tane istisna olan kelime vardır.
  время àвремена (zaman)
  имяà имена (isim)
  знамяà знамёна (sancak)
  племя àплемена (kabile)
  темя àтемена(bıngıldak)
  бремя àбремена (sorumluluk-mesuliyet)
  стремя àстремена (üzengi)
  семя àсемена (tohum)
  пламяà пламёна( ateş)

18 Haziran 2011 Cumartesi

Kiril Alfabesi - Harflerin seslendirilişi

                    Kiril Alfabesi
   Rus alfabesi olan Kiril Alfabesi'nde 10 tanesi sesli, 23 tanesi sessiz olmak üzere 33 tane harf vardır. Bunlardan   - Ъ (tüvördyznak) tvördy znak- sertleştirme işareti  olarak,  - Ь (mehkiyznak) myhkiy znak ise yumuşatma işareti olarak kullanılır.
   Peki bu sertleştirme ve yumuşatma işaretleri ne işe yararlar ?
  Bunu ileride anlatacağım. Şimdilik alfabenin ezberlenmesi yeterli olacaktır. Alfabeyi anlamadan, seslerini ve yazılışlarını tam olarak bilmeden, Ъ ve Ь açıklamasını vermek, kafaları karıştırabilir.
                    Sesli harfler :
       А а     Е е     Ё ё     И и    Й й     О о    У у    Э э    Ю ю    Я я

        Sesli harflerden 4 tanesi, Е е ,  Ё ё  , Ю ю , Я я  iki seslidir. 
  Peki hangi sesi nerede kullanacağımızı nereden anlayacaksınız. Bu vurgunun hangi harfe geldiğine göre değişir. Bunun açıklaması belli bir kuralla verilemez. Tamamen ezbere dayalıdır. Kelime bilgisi arttıkça, anlaşılır olacaktır.  
  
        Rus alfabesinde her kelimenin cinsi vardır. Bunlar;  
                dişi cins - женский род (jenski rod) - , 
                erkek cins -мужской род (muskoy rod)- 
                ve orta cins - средний род (siredni rod) dir.
         Kelimelerin cinslerini anlamak, biraz kafa karıştırıcı gibi gelebilir. Fakat aslında bunun kolay bir yolu vardır. Biraz ezberle her şey anlaşılır olacaktır.  Rusçada kelimenin cinsi -bazı durumlarda- kelimenin anlamına göre değişir, bazı durumda ise kelimenin son harfine bakmak yeterli olacaktır.
   -  Kelime  а (a) veya   я(ya) harfi bitiyorsa dişi cinstir.
   -  о (o) veya  е (e) ile bitiyorsa orta cinstir.
   -  Bütün sessiz harflerle biten diğer kelimeler ise erkek cinstir.
          он (on)  erkek olan kelimelere denir.
          она (ana) dişi olan kelimelere denir.
          оно(ano)  orta  olan kelimelere denir.  
    Üçününde anlamı ' o 'dur. İngilizcede ki he-she-it gibi düşünebilir.

    Kelimelerin cinslerinin anlaşılması bakımından, dilbilgisi kurallarına giriş yapmadan önce, birkaç kelime öğrenmek çok yararlı olacaktır. Böylece hem kelime bilgisi oluşmaya başlar hem de cinsler anlaşılır. Cinsleri tam olarak ezberlemeden Rusça konuşmak-yazmak mümkün değildir. Rusça'da bütün dilbilgisi kuralları cinslerin üzerine kurulmuştur.    Это  что?    (Eta şto?) Bu nedir?
    Что  это?  (Şto eta?) Nedir bu? 
 • Rusça’da kelime başa da sona da gelebilir.  Yani kelimenin başa, sona veya ortaya gelmesi, cümlenin anlamını değiştirmez. Bu kişinin kendi kullanımına bağlıdır.
 • Neye vurgu yapmak istediğimize göre değiştirebiliriz. Aslında bu Türkçe’de de vardır. Vurgulamak istediğimiz kelimeyi yükleme yakın yazarak vurgularız.

  ж.р.(dişil cins)               
  сумкa (sumka) çanta            
  стена (stena) duvar             
  доска (daska) tahta-levha        
  парта  (narta) sıra            
  ручка (ruçka) tükenmez kalem        
  упражнения(uprajneniya) egzersiz    
  книга  (kniga) kitap               
  вешалка (veşalka)askı             
  лампа (lampa) lamba               
  стиркa (stirka) silgi                
  тётя  (tötya) hala-teyze              
  газета(gazeta) gazete            

  м.р.(eril cins)               
  стол (stol) masa               
  стул(stul) sandalye             
  карандаш (karandaş) kurşun kalem       
  учебник (uçebnik) ders kitabı     
  шкаф (şkaf) dolap           
  потолок(patalok) tavan          
  студент (student) üni.öğrencisi     
  ученик  (uçenik) ilkokul-lise öğrencisi  
  автобус  (abtobus) otobüs          
  учебник  (uçebnik) defter         
  журнал (jurnal) dergi             
  стакан (stakan)bardak         


  ср.р.(nötr cins)
  молоко (malako) süt
  окно (akno) pencere
  море  (more) deniz
  кольцо(kaltso) yüzük 
  дерево  (derevo) ağaç
  вино  (vino) şarap
  пиво  (pivo) bira  
  coлнце (soltse)güneş   
  метро (mitro) metro
  щоссе  (şosse) anayol 
  кофе  (kofe) kafe 
  письмо(nismo) mektup

    Daha öncede belirttiğim gibi, Rusça’da her kelimenin(nesnenin)( canlı veya cansız) cinsi bulunmaktadır. Bu durum soru sorma şeklimizi de etkilemektedir. Örneğin; Что  это?  (Şto eta?)  Bu nedir?  diye soracağımız  nesnenin, aslında ne olduğunu biliyorsak dolayısıyla cinsini  biliyorsak,    Что  это?  sorumuzdaki  это  kelimesinin çekimini de , o nesnenin cinsine göre yapmamız gerekir. Bu için de  это kelimesinin dişi-erkek-orta ve çoğul çekimini bilmemiz gerekir.

NOT : Rusça’da çoğul durumda, kelimelerin cinsi önemli değildir.  Birden çok nesne veya kişi varsa, çoğul çekimi yapılır. Çoğul çekiminin nasıl yapıldığını ileride göreceksiniz.

Что  это?  Bu nedir?
1.       Это  шарф.  Bu şal.
2.       Это  лампа .  Bu lamba.

Burada sorduğumuz nesneyi tanımlayamıyoruz. Yani orada bir şal var. Fakat ne olduğunu anlayamamışız. Belki bir atkı, belki örtü. Orada bir belirsizlik olduğu için nesnenin cinsini de bilmiyoruz. Bu durumda o nesneye Это(nötr çekim) işaret zamirini kullanıyoruz.

NOT: Rusça’da cevap her zaman soruya göre verilir.  Nesnenin cinsi belli olduğu zamanlarda soruya bakarak düşünmeden cevap verilebilir.


Şimdi  Это  işaret zamirinin çekimlerine bakalım :

‘Buradaki’ anlamında : Этот
– eril    Эта – dişil   Это -nötr    Эти -çoğul(bunlar)
     
        ‘Oradaki’ anlamında : Тот
– eril      Та - dişil     То - nötr    Те- çoğul
     
     Этот шарф ?  (Bu şal mı ?)  ф (fe) sessiz bir harf olduğu için, eril bir kelimedir.Bu nedenle Этот kullanılır.
     Нет, эта шапка. (Hayır, bu şapka.)   Bu kelimenin son harfi a. Bu nedenle dişil bir kelime. Эта kullanılır.

    Şimdi biraz kelime yazacağım. Ardından onlarla örnek cümleler kuracağım. Böylece konu daha anlaşılır olacaktır.
           здесь  - zdes – burada
               тут – tut – burada
              там –tam – orada
               где - gde – nerede
  

                 ж.р.(dişil cins)               м.р.(eril cins)               ср.р.(nötr cins)
Benim : мой   (moy)            моя   (maya)              моё   (mayo)  
Senin:  твой (tvoy)              твоя  (tvaya)              твоё(tvayo)
Onun:   его(yivo)              её (yiyo)                     его

                  Мой стол тут . à Benim masam burada. 
                  Твой стол там .   à Senin masan orada.
                   Его стол там. à Onun masası orada.
                   Моя сумка там. à Benim çantam orada.
                 Твоя ручка тут.  à Senin kalemin burada.
                 Её карандаш тут.  à Onun kalemi burada.Rusça’da  ‘kimin’ diye sorulurken, nesneye göre sorulur:
         Чей  - çey- erkek
         Чьё   - çya- dişi
         Чья  - çyo- orta
         Чьи  -çiyi- çoğul


       Sahiplik zamirleri :
Ben    -  я –      Benim     - мой (erk) \ моя(dişi)
Sen     -ты –    senin      – твой \ твоя
 O -   он\она – onun       -  её\его 
Biz    -  мы –    bizim       наш\ наша
 Siz   -  вы –    sizin -       ваш \ваша 
Onlar-  они –    onların      -  их  (çoğul durumda cins yoktur)   


Kalın yazılan harflere dikkat:
 1. Это я. Это мой шкаф.   ( шкаф erkek cins olduğu için Мой kullanılmıştır.)
 2. Это Анна. Это её\его шкаф. (Onun derken её(dişi)\его(erk)  kullanımında nesneye göre çekilmez, kişiye göre çekilir. Nesnenin cinsi önemli değildir. )
 3. Это мы. Это твоё письмо.  (Письмо orta cins olduğu için  твоё  kullanılmıştır.)  Это твоя книга.
 1. Что это такое? (cansızlar için) Belirsizlik söz konusu olduğunda,  Bu nedir?
 2.  Кто это такой?   erkek cins – O kim?
           Кто это такая?   dişi cins
           Кто это такие?  Çoğul – Onlar kim?
           я не знаю что это такое. Bu nedir ben bilmiyorum.
           я не знаю кто это. Kim olduğunu bilmiyorum.
 1. - Кто это  ? O kim?
          + Это Иван Иванович – O İvan İvanoviç.
 1.   -Что  этo? Bu nedir?
+Это  дом - Bu ev.
 1.    -Где  дом? Ev nerede?
 + Дом  здесь\ тут  - Ev burada.  Дом  там .- Ev orada.