6 Aralık 2011 Salı

Fiil Çekimleri (sürekli fiil- süreksiz fiillere örnekler)

           Fiillerin çekimlerini daha iyi anlamak için bazı fiillerin çekimini yapıp yazmaya çalıştım. Ben,sen,onlar çekimlerini yazmam yeterli. o,biz,siz  şahıslarının çekimi zaten kendiliğinden akla gelecektir. Zamanla bu fiillere eklemeler yapacağım. Şimdilik bu kadar :)
      

       1 -        организовывать – organize etmek  (несов ви.)
         организую – организуешь - организют
  
  (сов ви.) организовать à организовываю - организовываешь – организовывают
      2-      печатать  – basmak,bastırmak,yayınlamak (несов ви.)
       печатаю - печатаешь - печатаю 
  
  (сов ви.) напечатать  à напечатают - напечатаешь – напечатают
      3-  приглашать – çağırmak,davet etmek (несов ви.)
    приглашаю - приглашаешь - приглашают 
  
    (сов ви.)пригласить à  приглашу - пригласишь – пригласят
      4-   покупать -  almak, satın almak (несов ви.)
     покупаю -  покупаешь - покупают 
   
    (сов ви.) купить à  куплю - купишь – купят
       5-       получать  -  elde etmek, almak, kavuşmak (несов ви.)
        получаю - получаешь - получают

   (сов ви.)  получить à получу – получишь -  получат
       6-      строить (несов ви.)  inşa etmek, kurmak
        строю -  строишь - строит

  (сов ви.)  построить à  построю -  построишь – построит
       7-       говорить (несов ви.) konuşmak,tartışmak
        говорю  говоришь говорят 

   (сов ви.)   сказать à скажу - скажешь -скажут


1 yorum: