19 Temmuz 2011 Salı

Dativ Durumu : Дательный Падеж (-e hali)

Dativ Durumu : Дательный Падеж (-e hali)
Yapılan işi, nesneyi gösterir ya da sahiplik belirtir. Türkçede ise bana, sana, ona şeklinde anlamlara gelmektedir.
Çekimde -e halidir. Aynı zamanda kendisine karşı bir eylem yöneltilen kişiyi göstermektedir.


Erkek isimler : 


Sert sessiz ile sona eren isimlere -у eklenir.
Nom.tekil    Dat. tekil
друг             другу (arkadaş)
стол             столу  (masa)
брат             брату  (erkek kardeş)
карандаш     карандашу (kurşun kalem)


Yumuşak işaret (ь) ile sona eren isimlerde ise; ь düşer ve ю eklenir.


Nom.tekil         Dat.tekil
портфель          портфелю   (evrak çantası)
день                 деню  (gün)
словарь           словарю   (sözlük)
учитель            учителю  (öğretmen)
препадаватель  препадавателю (akademisyen)


Dişi isimler :


a ve я ile sona eren dişi isimlerde; a ve я düşer ve e harfi eklenir.
Nom.tekil           Dat.tekil
девушка           девушке (genç kız)
сестра              сестре (kız kardeş)
тётя                  тёте  (teyze)
няня                  няне (nine)


ь ile biten dişi isimlerde ise  ь düşer yerine и eklenir.
Nom.tekil   Dat.tekil
ночь            ночи  (gece)
очередь     очереди  (bölüm,kısım)
дверь         двери (kapı)


ия ile biten bazı isimlerde ise;  я düşer yerine и gelir.
Nom.tekil       Dat.tekil
фотография     фотографии   (fotoğraf)
фамилия          фамилии  (soyad)
 история          истории (tarih)


Nötr isimler :


o ve e ile biten isimlerde, o düşer y gelir, e düşer ю  gelir.
Nom.tekil       Dat.tekil
окно               окну (pencere)
место             месту (yer,mevkii)
поле               полю  (saha, zemin)
море              морю(deniz)
я (ben)   > мне  (bana)
ты (sen) > тебе  (sana)
он (o)     > ему  (ona) (erkek)
она         > ей   (dişi)
мы (biz)  > нам (bize)
вы (siz)    > вам  (size)
они(onlar)  >  им (onlara) DATİV (-e hali)  İSİMLERİN ÇOĞUL DURUMU


 İsimlerde tüm cinslerde bir sessiz harf ile ve a, o ile bitiyorsa -am  ekini alır.


N. Tekil         D.çoğul
класс           классам   
студент       студентам   
ученик        ученикам    
улица          улицам   
река             рекам     
женшина    женшинам    
окно            окнам   
дело            делам  
слово          словам


İsimlerde tüm cinslerde ь, е ,й ve  я ile bitiyorsa;  -ям ekini alır.

N.tekil              D.çoğul
словарь           словарям
автомобиль    автомобилям
музей               музеям
неделя             неделям
 фамилия        фамилиям
трамвай          трамваям  
поле                полям
мнение           мнениям
здание            зданиям

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder