1 Temmuz 2011 Cuma

Genetiv –in hali : Родительный Падеж (Raditelni Padej)

1.       –in hali : Родительный  Падеж (Raditelni Padej)

      Genetiv durum olarak da adlandırılır. Bir kimsenin ya da bir nesnenin (eşyanın) ait olduğu insan veya eşyayı saptamak için kullanılır. Mesela :

   Öğretmenin evi. à Дом учитела. (Dom uçitela)
   Odamın penceresi. à  Окно комнаты.(Akno komnatı)

  
    Kelimelerin cinslerine göre aldıkları son ekler :

   Erkek isimler bir sessiz harf ile sona ererse bu isimlere a harfi eklenir.
Nom:  студент   класс    стул   профессор
Gen:  студента   класса  стула  профессора
  
   Erkek isimler ь  veya  й  ile bitiyorsa; ь ve  й düşer yerine я gelir.
Nom:  автомобиль   герой   учитель 
Gen:   автомобиля   героя   учителя 
  
  Dişi isimler a ile sona ererse; a düşer yerine ы gelir.
Nom: комната   школа    жена  стена
Gen: комнаты   школы    жены  стены

  a ile biten bazı isimlerde, kökünde sessiz harflerden г, к, х, ж, ш ,щ  varsa;  ы yerine и alır.
Nom: книга    музыка   девушка  ручка
Gen: книги   музыки    девушки  ручки

İSTİSNA: дочь ve  мать   genetiv durumda ери  alır.
  Nom:  мать     дочь
  Gen:  дочери  матери

  я  ve  ь  ile biten dişi isimlerde bu harfler düşer ve yerini  и alır.
Nom:  фамилия  ночь  жизнь история
Gen:   фамилии  ночи  жизни истории

 O harfi ile biten nötr isimlerde O düşer yerini a alır.
Nom:  окно  слово  месло  яблоко
Gen:  окна  слова   месла  яблока

 E harfi ile biten nötr kelimelerde e düşer yerini я  alır.
Nom: поле  здание  море  платье
Gen: поля   здания  моря  платья

  Родительный  Падеж (raditelni padej)  soruları :
  Кого ? (kavo) à Kimin ?
  Чего? (çivo) à Neyin ?
  Какого?(kakavo)(erkek ve nötr)- Какой(kakoy)?(dişi)à Nasıl?


Nom:  Это (buradaki)   Этот     Эта
Gen:   Этого                Этого   Этой
Nom:  То (oradaki)      Та        Тот
Gen :  Того                  Того   Той

Örnek cümleler:
Он такой человек . (On takoy çilavek) O öyle birisi.
Где тот карандаш? (Gde tot karandaş) Oradaki kurşun kalem nerede?
Там нет карандаша. (Tam niet karandaşa) Orada kurşun kalem yok.
Где тот человек? (Gde tot çilavek) Bu kişi nerede?
Того человека нет там. (Tavo çilaveka niet tam.) Oradaki kişi yok.
Где то письмо? (Gde to pismo) Oradaki mektup nerede?
Того письма нет там. ( Tavo pisma niet tam) Orada mektup yok.

Not : Cümle olumsuzken bütün cümlenin yapısı –in halinde[родительный  падеж)(raditelni padej)]
çekilir. Olumlu cümlede yalın haliyle[именительный  падеж (imenitelni padej)] kalır.  

Где она? – O nerede?
Она там. –  Orada.
Где ручка? – Kalem nerede?
Это ручка там.   – Kalem orada.       

Yalın hal     -in hali
Такая   à   такой
Такой   à   такого
такое    à  такого

Эта такая красивая девушк! (Eta takaya krasivaya devuşka)
O kadar güzel bir genç kız!
Такой хорошо день! ( Takoy haraşo dein.)
O kadar güzel bir gün!
Такое красивое пальто! (Takoe krasivoe palto)
O kadar güzel bir palto!

Benim –in halindeki çekimi :
Yalın hal   -in hali
мой     à   моего (moyevo) erkek
моя     à   моей (moyey) dişi
моё     à   моего (moyevo) nötr

Senin
Yalın hal   -in hali
твой   à    твоего
твоя   à   твоей
твоё   à   твоего


У моей сестры нет красной куртки. (U moyey sestrı niet krasnoy kurtki)
Kız kardeşimin kırmızı montu yok.
У меня тоже нет красной куртки (U minya toje niet krasnoy kurtki)
Bende de kırmızı mont yok.
У него есть жёлтая куртка. (U nivo yest joltaya kurtka)
Onun sarı montu var.
Как зовут твоего брата?( Kak zavut tvayevo brata)
Erkek kardeşinin adı ne?
Моего брата зовут Иван. (Moevo brata zavut İvan.)
Kardeşimin adı İvan.
Как имя твоей сестры? (Kak imya tvayey sestrı)
Kız kardeşinin ismi ne?
Имя моей сестры Мария. (İmya moyey sestrı Mariya.)
Kardeşimin adı Mariya.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder