20 Temmuz 2011 Çarşamba

İnstrumental (ile hali) Творительный Падеж

İnstrumental (ile hali) Творительный Падеж 

İsimlerin instrumental durumu, bir şeyin yapılmasını sağlayan nesne veya bir insanı göstermektedir. Yani bir şey vasıtasıyla bir eylemin yapılmasıdır.

Erkek İsimler : 
Tekil durumda bir sessiz harf ile т, л, н ,с  vs. sona eren isimlere  -ом takısı eklenir.
Nom.          İnst.
стол          столом
брат          братам
студент    студентомм
иван          иваном
нож           ножом
молоток    молотоком
вечер        вечером
отец         отцом

ь ve й  ile sona eren erkek cins isimlerde ь ve й düşer yerine,  ем eki gelir.
Nom.            İnst.
учитель    учителем
писатель  писателем
рояль        роялем
чай           чаем
дождь      дождём
словарь    словарем
герой       героем

Я горжусь братом. (Kardeşimle gurur duyuyorum.)
Я режу хлеб ,сыр, мясо ножом. (Ekmeği, peyniri, yağı bıçakla kesiyorum.)
Я вбиваю гвоздь молотком. (Çiviyi çekiçle çakıyorum.)
Это погиб героем. (O kahraman olarak şehit oldu.)

Dişi İsimler:
a harfi ile sona eriyorsa a düşer; ой eklenir.  я ile sona eriyorsa  я düşer; ей eklenir.
Nom.        İnst.
ручка      ручкой  
вилка      вилкой  
школа    школой  
книга      книгой  
неделя   неделей
тётя      тётей
буря      бурей
Россия  Россией
семья   семьёй
Я пишу карандашом.( Kalem ile yazıyorum.)

ь  ile biten dişi kelimelere ю eklenir.
Nom.      Inst.
осень    осенью
мысль   мыслью
ночь      ночью

Я пишу ручкой. (Kalemle yazıyorum.)
Осенью идёт дождь. (Sonbaharda yağmur yağar.)
Ночью темно. (Gece karanlıktır.)
Я ем вилкой и ложкой. (Çatal ve kaşıkla yemek yerim.)
Я ем суп ложкой. (Çorbayı kaşıkla içerim.)

Nötr isimlerde o ve e harfi ile bitiyorsa, м eklenir.
Nom.         İnst.
слово       словом
окно        окном
место       местом
 лето         летом  
здание     зданием
 поле        полем  
море        морем
ружьё      ружьём
здание    зданием
Я стреляю ружьём. (Tüfekle nişan alıyorum.)
Я еду морем. (Deniz yoluyla geliyorum.)

İnstumental (ile hali) Çoğul Durumu
Sert ve yumuşal harfle biten isimler (her cinsten) çoğul durumunda datif durumunda aldıkları eklere ам, ям, и eklenerek çekimlenir.
Nom. tekil     Dat. Çoğul      Inst. Çoğul
класс             классам           классами
студент        студентам      студентами
книга            книгам           книгами
стол              столам           столами
окно              окнам            окнами
девушка        девушкам       девушками

Yumuşak işaret ile biten isimler erkek ve dişi cinsinde ve я  ve e harfleri ile biten tüm isimler ями son ekini alırlar.

Nom. tekil     Dat. Çoğul         Inst. Çoğul
неделя           неделям              неделями
 здание           зданиям             зданиями
автомобиль  автомобилям     автомобилями
словарь         словарям           словарями
дверь             дверям               дверями


и  ile biten beş tane isim istisna oluşturmakta ve я eki yerine ь ekini almaktadır.
Nom. çoğul       Inst.çoğul
дети                   детьми
люди                 людьмии
лошади             лошадьми
дочери              дочерьми
двери                дверьми


Я горжусь  дочерьми. (Kızlarımla gurur duyuyorum.)
Недельми нет дождя/дождей. (Haftalardır yağmur yağmıyor.)
Весь город полон зданиями. (Bütün şehir binalarla dolu.)
Я пользуюсь когда перевожу словарями. (Çeviri yaparken sözlük kullanıyorum.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder